Lyyti luo tuottoa yritykselle - mahdollisimman nopeasti

11.02.2019

”Kaikki lähtee siitä, että ajatellaan asiakasta. Ja sen täytyy tapahtua ihan oikeasti. Me kutsutaan sitä customer success -ajatteluksi. Kun saa järjestelmän käyttöön, pitää olla mahdollisimman lyhyt aika siihen, kun käyttäjä näkee konkreettiset hyödyt: järjestelmän pitää helpottaa työtä ja tuottaa taloudellisia hyötyä” painottaa Global Sales Manager Antti Vaahtoranta.

Lyyti on rakentanut tapahtumien järjestämiseen työkalun, joka vähentää turhaa sähköpostiliikennettä. Järjestelmä tekee tapahtumista osan yritysten markkinointia ja asiakashallintaa. Lyyti on onnistunut siinä hyvin: se on reilussa 10 vuodessa kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi tapahtumatyökaluksi.
”Tavoite on olla vaikuttamassa alan kehitykseen jatkossakin ihan kärjessä ja kehittää tapahtumien laatua ja mitattavuutta ja osallistujakeskeisyyttä harppauksia eteenpäin.” sanoo Antti Vaahtoranta.
Lyytin pääpaikka on Turussa ja toimipaikkoja on sen lisäksi jo Helsingissä sekä Ruotsissa, Ranskassa ja Alankomaissa. Asiakaskunta kasvaa koko ajan.

Kun uusi järjestelmä otetaan yritykseen, niin avainasemassa on välitön ja tehokas perehdyttäminen järjestelmään:
”Jokainen käyttäjä tavalla tai toisella koulutetaan. Asiakkaan käyttötarkoitus käydään tarkasti läpi ja siihen liittyy myös toimintatapojen muuttamista tai hienosäätöä. Työtavat muuttuvat aina, kun tulee työtä helpottava järjestelmä” kertoo Antti Vaahtoranta.

Järjestelmiä tulee työpaikoille koko ajan lisää ja niiden oppiminen ei aina ole vaivatonta. Mitkä ovat tyypilliset järjestelmän oppimisen haasteet?
”Tyypillistä on se, että käyttäjä ei ole paljon käyttänyt tällaisia verkkopohjaisia järjestelmiä ja se on vierasta. Tapahtuman toteuttaminen voi myös olla vierasta ja on vaikea alkaa tuottaa sisältöä niistä. Joskus taas asiakas haluaa räjäyttää koko palettinsa uusiksi. Kerralla ei kuitenkaan kannata muuttaa kaikkea. Toisaalta kouluttaja joutuu aina miettimään, että kuinka paljon voi koulutettava oppia yhden päivän aikana niin, että osaa myös soveltaa oppimaansa. Sitten joskus tulee niin monimutkaisia tapahtumatarpeita, että meidän kouluttajienkin pitää pohtia miten me voidaan ratkaista nämä ongelmat Lyytillä.” jatkaa Global Sales Manager Antti Vaahtoranta.

”Meidän kouluttajilla on jokaisella jonkinlaista esiintymiskokemusta ja halua olla kouluttajan roolissa. Tärkein ominaisuus kouluttamisessa ja myymisessä on se, että pystyy nopeasti luomaan yhteyden osallistujiin tai asiakkaisiin ja aidosti kiinnostumaan ja innostumaan asiakkaan toiminnasta. Kovalla sisältöosaamisella ei ole niin suurta merkitytä, kuin kyvyllä kohdata ihmisiä. Osaamista hankitaan koko ajan lisää tarpeen mukaan. Ja kouluttajien taitoja kehitetään myös kouluttamisessa”

Lyyti Oy on tehnyt yhteistyötä Puhe Production Oy:n kanssa kouluttajien kouluttajaosaamisen kehittämisessä.