Geologian tutkimuskeskus siirtyy ”koppikonttorista” monitilatoimistoon

05.03.2018

”Tämä on todella iso muutos: siirrytään tutkijankammioista työtiloihin, joissa ei ole edes nimettyjä paikkoja.” kertoo Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) henkilöstöjohtaja Helena Tammi.

GTK:ssa ollaan valtion toimitilastrategian mukaisesti siirtymässä tehokkaampiin tiloihin. GTK on valtion tutkimuslaitos, jolla on toimipisteet Espoossa, Kuopiossa, Kokkolassa, Rovaniemellä ja Outokummussa. Työtä tehdään niin toimistossa kuin sulana aikana luonnossakin.
”Tähän muutokseen mennään vaiheittain ja se vaatii paljon keskustelua. Muutoksesta pitää puhua riittävästi ja pitkään. Ideana on, että työnteon paikka valitaan tarpeen mukaan.” kuvailee Tammi.

GTK:n tilaprojekti on edennyt niin, että Kokkolan pisteessä työskennellään jo monitilatoimistossa, Espoossa muutos on käynnissä ja Rovaniemellä hanke on käynnistymässä. ”Tällä haetaan yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja sitä kautta se ei ole vain toimitilojen tehokkuutta, vaan nimenomaan toimintatapoihin ja työkulttuuriin liittyvä asia.”
Jo nyt Kokkolasta on saatu myönteistä palautetta, vaikka toimitilamuutos ei olekaan tuskaton: ”Käytännössä yhteydenpitoa videon ja Skypen välityksellä on lisää. Kasvokkain tapahtuvat palaverikäytännöt myös muuttuvat. Nopeat tapaamiset lisääntyvät eikä ole enää tarvetta pitkille palavereille ja sähköpostiketjuille”

GTK:n yksikköjen henkilöstöä on eri puolilla maata. Kun vaikka Kuopion yksikön henkilö on vierailulla Espoossa, hän voi sujuvasti tehdä työtä myös Espoosta käsin. Lisäksi Kokkolan uudet tilat ovat osittain Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa yhteiset ja Espoossa valmistellaan osittain yhteisiä tiloja VTT:n ja Aalto yliopiston laboratorioiden kanssa. ”Yhteistyö yli tutkimuslaitostenkin tulee näin huomaamatta lisääntymään” ennustaa Tammi.

Minkälaisia vinkkejä GTK:n henkilöstöjohtaja Helena Tammi antaa muille organisaatioille, jotka suunnittelevat monitilatoimistoon muuttamista:
1. Alkusuunnitteluvaiheeseen tulee varata riittävästi aikaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
2. Esimiesten tulee olla sitoutuneita keskustelemaan ja sitoutuneita muutokseen. Vasta sen jälkeen kannattaa edetä.
3. Organisaation johdon tavoitteiden tulisi olla hyvin selvillä, ennen kuin lähdetään etenemään. Jos tavoite ei ole selkeä ja vahva, projektin johtaminen ei ole helppoa.
4. ICT -asiat ovat keskeisessä osassa muutosta. Niiden suunnittelun tulee edetä saumattomasti tilasuunnittelun rinnalla.

Puhe Production Oy on ollut mukana GTK:n muutoksessa viestinnän asiantuntijana.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: