Valmentaudu tämän päivän esimieheksi

-tehovalmennus

Kahteen erilliseen päivään jaksottuvassa esimiesvalmennuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan oman työnsä esimiestilanteita. Oppiminen tapahtuu 4 – 6 hengen ryhmissä – yksilöllisesti ja tiiviisti harjoitellen. Lähipäivien lisäksi kokonaisuuteen sisältyy henkilökohtaista sparrausta ja coachingia.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu yritysten ja julkisyhteisöjen esimiestehtävissä toimiville ja esimiestehtäviin tähtääville.

Aika ja paikka

Kevään valmennuspäivät:
- ma 17.9. ja ke 26.9.2018, päivien kesto klo 9.00–16.00
Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Teemat

Moduuli 1: Esimiestyön ulottuvuudet – miten onnistun esimiehenä?
Valmentaja: Helena Lemminkäinen

 • Orientaatio yhteiseen oppimismatkaan
 • Katse ennakkokyselyyn: mikä esimiestyössäni toimii hyvin ja missä pitäisi kehittyä?
 • Esimies arjen työtilanteissa - mitä odotuksia tänään esimiehelle asetetaan?
 • Esimies sisäisen toimintakulttuurin lujittajana ja strategia-coachina
 • Työyhteisö toimivaksi ja esimiehen rooli lähijohtamisessa
 • Kun asiat pitäisi esittää kirjallisesti ja työyhteisön verkkotyökaluja hyödyntämällä
 • Välityöskentelyn ohjeistus ja henkilökohtaisista ohjauksista sopiminen

Moduuli 2: Esimiehen henkilökohtaiset vuorovaikutustaidot
Valmentaja: Perttu Laaksonen

 • Kun puhun esimiehenä - vakuuttava esiintymistaito työyhteisössä
 • Kun keskustelen vuorovaikutustilanteissa ("1 to 1"): alaiset, sidosryhmät, asiakkaat
 • Kehitys- ja tuloskeskustelut
 • Hankalat viestintätilanteet ja palautteen antaminen
 • Tuloksekas kokous kasvotusten ja virtuaalisesti
 • Oppimisprosessin summaus ja loppusparrauksista sopiminen

Mitä saat?

 • Saat tukea, taitoja ja työkaluja toimia esimiestehtävissä niin, että organisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja tulokset, henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut yhteiseen työhön.
 • Käsityksesi juuri sinun työhösi liittyvistä esimiestehtävissä kirkastuu, ja pystyt sovittamaan omaa toimintatapaasi tämän päivän vaatimuksiin esimiestyön eri osa-alueilla.
 • Valmennuksen jälkeen sinulla on aiempaa paremmat työyhteisö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joita esimiestyössä korostetaan yhä enemmän. Tutuksi tulee myös nykyaikaisten viestintätapojen ja -tekniikoiden hyödyntäminen.

Miten?

Valmennuspäivät koostuvat tiiviistä tietoiskuista, pienistä harjoituksista sekä aktivoivista ryhmäpohdinnoista ja sparraavista keskusteluista. Osallistava koulutusote luo erinomaiset mahdollisuudet hyvien käytäntöjen jakamiseen ja vertaisoppimiseen.

Lähipäivien välillä työstetään kunkin osallistujan arjen tilanteisiin liittyviä kysymyksiä kokeneiden valmentajien ohjauksessa. Jokainen saa paljon henkilökohtaista palautetta, joka kohdentuu suoraan omaan työtehtävään ja omiin kehityskohteisiin. Myös toisen lähipäivän jälkeen sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen, omaa kehitystäsi tukevaan sparraukseen.

Ennen oppimisprosessin alkua tehdään lähtötilanteen kartoitus, joka auttaa henkilökohtaisen kehitystarpeen täsmentämisessä.

Tässä valmennuksessa käytät aikasi tehokkaasti. Lupaamme, että saat enemmän rohkaisevaa ja rakentavaa palautetta kuin muissa vastaavissa valmennuksissa. Meillä tulet kohdatuksi yksilönä!

Osallistumismaksu on 1100 € + alv/osallistuja.

Hinta sisältää kahden päivän intensiivivalmennuksen, lähtötilanteen kartoituksen, henkilökohtaisen sparrauksen päivien välillä ja päivien jälkeen, koulutusmateriaalit sekä lounaat, aamukahvit ja iltapäivätarjoilut koulutuspäivien aikana.

Jos organisaatiostasi osallistuu useampi kuin yksi, kaikki osallistujat saavat 15 % alennuksen.

Lisätiedot

Perttu Laaksonen

Ota yhteyttä

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Kevi Consulting Oy:n kanssa.

puhe productionKevi Consulting Oy