Esimiehen esiintymistaidot, viestintä ja vuorovaikutus

Valmennusta toimivaan esimiesviestintään 

Esimiehen viestintätaidoilla on merkittävä rooli yrityksen ilmapiirin kannalta. Esimies viestii tiimissään kaikesta, mikä liittyy työntekoon, organisaation toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Toimivalla esimiesviestinnällä vaikutetaan positiivisesti koko yrityksen ilmapiiriin. 

Puhe Production Oy:n intensiivisessä ja käytännöllisessä valmennuksessa luodaan oikeita työtilanteita yhdessä toisten esimiesten kanssa ja yhteisiä käytäntöjä työyhteisön johtamiseen. Tosielämään liittyviä esiintymisharjoituksia sisältävä työskentelytapa on intensiivinen ja käytännöllinen, rohkaiseva palaute tukee oppimista entisestään.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennuksemme sopii esimiehille, jotka haluavat päivittää tietojaan ja keskittyä erityisesti työyhteisön sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Suosittelemme valmennusta kaikille esimiestehtävissä toimiville ja esimiestehtäviin tähtääville. Käsittelemme esimiehen keskeisimpiä työkaluja – vaikuttavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.