Viestintä strategiaprosessin moottorina

Kehitä strategiatyön viestinnällisiä taitojasi

Kun haluat esimiehenä, johtajana tai johtoryhmän jäsenenä parantaa viestinnällisiä taitojasi, joiden avulla saatat organisaation strategian suunnittelusta toteutukseen, Puhe Production Oy tarjoaa työkalut tähän prosessiin. Muutosten läpivientiä tehostavassa valmennuksessa kokeneet viestinnän ammattilaiset sparraavat strategiatyöstä vastaavia. Valmennus pohjaa työpajatyöskentelyyn, jolloin opittu otetaan heti käyttöön.

Kenelle valmennus sopii?

Suosittelemme valmennusta strategioiden valmistelusta vastaaville johtoryhmille, johtajille ja esimiehille. Valmennus sopii myös viestinnästä vastaaville.