Kouluttaminen monikulttuurisessa ryhmässä - Cultural specificity at education and training

Valmennuksessamme opit huomioimaan monikulttuurisuuden koko koulutuksen toteuttamisessa

Erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat oppimiseen ja koulutustilanteeseen. Eroja voi olla esimerkiksi siinä, miten oppimiseen asennoidutaan, millainen käsitys osallistujalla on oppijan ja kouluttajan rooleista, sekä millaiset viestintätavat ovat eri kulttuureissa tyypillisiä.

Valmennuksessa keskitymme monikulttuurisen osallistujaryhmän huomioimiseen koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi työskentely kehittää kouluttajan tietoisuutta itsestä ja omasta kulttuuritaustasta, mikä puolestaan tukee erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämistä ja hyväksymistä. Koulutuksen kieli voi olla joko englanti tai suomi – ryhmän mukaan.

Kenelle valmennus sopii?

Suosittelemme valmennusta henkilöille, jotka kouluttavat tai opettavat monikulttuurisia ryhmiä.