Kulttuurienvälinen vuorovaikutus asiantuntija- ja projektityössä

Kulttuurien merkitys vuorovaikutustilanteissa

Kulttuurien väliset viestinnän taidot ovat merkittävä osa useita työyhteisöjä. Kulttuuri voi näkyä esimerkiksi ihmisten suhtautumisessa yksin tai yhdessä tekemiseen, vuorovaikutuksessa eri asemassa olevien henkilöiden välillä, puherituaaleissa, tavassa jäsentää käsiteltäviä asioita tai aikakäsityksessä.

Puhe Production Oy:n valmennuksessa opitaan tunnistamaan kulttuurisidonnaisia piirteitä, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan vuorovaikutustilanteissa. Syväluotaava koulutus tekee näkyväksi omia ajattelu- ja toimintamallejamme, sekä kehittää valmiuksia monikulttuuriseen dialogiin. Koulutuksen kieli voi olla joko englanti tai suomi – ryhmän mukaan.

Kenelle valmennus sopii?

Suosittelemme valmennusta kaikille asiantuntijoille, jotka tekevät yhteistyötä erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Valmennus sopii kansainvälisissä tehtävissä toimiville henkilöille, monikulttuurisen työyhteisön jäsenille ja muille asiantuntijoille, jotka kohtaavat työssään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä.