Neuvottelutaito

Valmennuksessamme hankit työkalut onnistuneeseen neuvotteluun

Neuvotteluja käydään monissa työelämän tilanteissa. Neuvotteluilla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys neuvoteltavasta asiasta suunnittelemalla, sovittelemalla ja sopimalla yhdessä asioista. Onnistunut neuvottelu vahvistaa neuvottelijoiden välistä suhdetta ja tuo osapuolille aineellista hyötyä.

Valmennuksemme sopii kaikille, jotka haluavat oppia parempia neuvottelutaitoja. Valmennus avaa neuvotteluprosessia, joka tähtää onnistuneeseen yhteiseen päätöksentekoon ja ottaa huomioon molempien osapuolten näkökulmat, taidot ja toiminnan. Työskentely sisältää runsaan tietopaketin lisäksi paljon käytännön harjoituksia, jotka on räätälöity vastaamaan osallistujien työelämän tositilanteita.

Kenelle valmennus sopii?

Suosittelemme valmennusta työelämän perusvarustukseksi. Valmennus sopii erityisesti projekteissa toimiville, myyntineuvottelijoille, järjestöissä työskenteleville ja esimiesasemassa oleville.