Palaverit toimiviksi

Tehokkuutta palavereihin valmennuksemme avulla

Työelämän palavereissa ylläpidetään työskentelyn sujuvuutta, tehdään tilannekatsauksia ja tiedotetaan organisaation kannalta tärkeistä asioista. Onnistunut palaveri käyttää tehokkaasti työaikaa ja saa aikaan kehittävää toimintaa ja keskustelua jokaisen osallistujan välillä.

Puhe Production Oy:n pienryhmäpohjaisessa valmennuksessa pohditaan olemassa olevia palaverikäytäntöjä ja kehitetään niitä tarkoituksenmukaisemmiksi. Työskentely perustuu organisaation todellisiin tarpeisiin, joihin organisaation omat jäsenet etsivät todellisia ratkaisuja osaavan kouluttajan ohjaamana.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii kaikille työryhmille, jotka haluavat vähentää turhia palavereita ja suoriutua tehokkaasti tarvittavista palavereista. Suosittelemme valmennusta lähes kaikille työelämässä tai järjestötoiminnassa mukana oleville. Tässä lajissa on jokaisella tehostamisen varaa!