Ajankäytön suunnittelu työnohjauksen keinoin

Ajankäytön suunnittelulla tehokkuutta työntekoon

Ajankäytön suunnittelulla helpotetaan kiirettä, vähennetään stressiä ja parannetaan työnteon tehokkuutta. Hyvä ajanhallinta edellyttää suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja tehtävien oikeanlaista järjestelyä.

Puhe Production Oy:n valmennuksessa hankitaan taitoja ajankäytön suunnitteluun käymällä läpi tehtävän työn sisältöä, käytäntöjä ja prioriteetteja tähdäten kokonaisuuden järkeistämiseen, sekä työpaikan yhteisten pelisääntöjen kirkastamiseen. Valmennus toteutetaan työpajatyöskentelynä, joka perustuu organisaation todellisiin tarpeisiin. Näihin tarpeisiin organisaation omat jäsenet etsivät ratkaisuja osaavan kouluttajamme sparraamana.

Kenelle valmennus sopii?

Suosittelemme valmennusta kaikille työryhmille, jotka ponnistelevat ajankäytön tehottomuuden kanssa. Valmennus sopii myös muutostilanteisiin, joissa samat tehtävät joudutaan tekemään pienemmällä henkilöstöllä.