Kehityskeskustelu­valmennus

Kehityskeskusteluvalmennus tähtää työyhteisön hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä arvioivat ja suunnittelevat esimerkiksi työntekoa, muutoksia ja keinoja tulostavoitteisiin pääsemiseksi. Esimies saa keskustelussa kuvan alaisensa työnteosta ja työntekijä voi nostaa esiin kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat omaan työntekoon.  

Kehityskeskusteluvalmennuksemme keskiössä on koko työyhteisö, sillä onnistunut kehityskeskustelu on vuoropuhelu, jonka läpiviemiseen tarvitaan molempien osapuolten tahto. Ilman sitä kehityskeskustelut koetaan helposti epämiellyttävinä ja turhanpäiväisinä. Hyvin läpivietyinä kehityskeskustelut voivat kuitenkin olla merkittävä työyhteisön hyvinvointia ja työn tuottavuutta lisäävä tekijä.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii työyhteisöille, jotka haluavat syventää kehityskeskustelutaitojaan.