Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän valmennus 

Sisäisen viestinnän onnistuminen näkyy organisaation toiminnassa. Kun sisäinen viestintä on hoidettu hyvin, työntekijät ovat motivoituneita, sitoutuneita ja työskentely on tehokasta.

Puhe Production Oy:n sisäisen viestinnän valmennus sopii työyhteisöille, jotka ovat havahtuneet pohtimaan viestin kulkua organisaationsa sisällä. Valmennuksessamme kartoitetaan yhteisön sisäinen viestintä, avataan pullonkaulat ja toiminnasta tehdään suunnitelmallista sekä tiedostettua. Valmennus toteutetaan työpajatyöskentelynä, joka perustuu organisaation todelliseen tilanteeseen, johon organisaation omat jäsenet etsivät resurssi- ja tarvelähtöisiä ratkaisuja kouluttajamme avulla.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii yhteisöille, joilta puuttuvat käytännöt sisäiseen viestintään, joilla ne eivät ole ajan tasalla tai muuten toimivia. Valmennus sopii esimerkiksi yrityksille, joiden organisaatio on kasvanut ja muuttunut nopeasti siten, että sisäiseen viestintään ei ole ehditty kiinnittää huomiota.