Vuorovaikutus monitilatoimistossa

Uusia toimintatapoja, pelisääntöjä ja virtuaalista kohtaamista

Monitilatoimisto valtaa alaa perinteisiltä ”koppikonttoreilta” ja avokonttoreilta. Monitilatoimiston idea haastaa opettelemaan uusia työnteon tapoja. Tilojen käyttö perustuu erilaiseen vuorovaikutukseen eri tiloissa. Monitilatoimistoon siirtyminen on prosessi ja se kannattaa aloittaa ajoissa. Suurin pelko on yleensä hiljaisen työtilan riittävyys. Mutta nopeasti huomataan, että hiljaisuus ei synnykään suljetuista ovista, vaan toimintatapojen sopimisesta ja pelisääntöjen pitämisestä.

Toimitila -workshopeissa tutkitaan nykyisiä työnteon tapoja ja suunnitellaan tulevaa. Workshopit kannattaa nivouttaa yhteen toimitilasuunnitteluun ja sisustamiseen.

Kenelle valmennus sopii?

Työyhteisöille, joissa ollaan siirtymässä tai on juuri siirrytty monitilatoimistoon. Mukana valmennuksessa tulisi olla mahdollisimman kattavasti kaikki, jotka tilassa työskentelevät.