Kokemuksia

Lyyti luo tuottoa yritykselle - mahdollisimman nopeasti

”Kaikki lähtee siitä, että ajatellaan asiakasta. Ja sen täytyy tapahtua ihan oikeasti. Me kutsutaan sitä customer success -ajatteluksi. Kun saa järjestelmän käyttöön, pitää olla mahdollisimman lyhyt aika siihen, kun käyttäjä näkee konkreettiset hyödyt: järjestelmän pitää helpottaa työtä ja tuottaa taloudellisia hyötyä” painottaa Global Sales Manager Antti Vaahtoranta.

Lyyti on rakentanut tapahtumien järjestämiseen työkalun, joka vähentää turhaa sähköpostiliikennettä. Järjestelmä tekee tapahtumista osan yritysten markkinointia ja asiakashallintaa. Lyyti on onnistunut siinä hyvin: se on reilussa 10 vuodessa kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi tapahtumatyökaluksi. ”Tavoite on olla vaikuttamassa alan kehitykseen jatkossakin ihan kärjessä ja kehittää tapahtumien laatua ja mitattavuutta ja osallistujakeskeisyyttä harppauksia eteenpäin.” sanoo Antti Vaahtoranta.
Lyytin pääpaikka on Turussa ja toimipaikkoja on sen lisäksi jo Helsingissä sekä Ruotsissa, Ranskassa ja Alankomaissa. Asiakaskunta kasvaa koko ajan.

Kun uusi järjestelmä otetaan yritykseen, niin avainasemassa on välitön ja tehokas perehdyttäminen järjestelmään: ”Jokainen käyttäjä tavalla tai toisella koulutetaan. Asiakkaan käyttötarkoitus käydään tarkasti läpi ja siihen liittyy myös toimintatapojen muuttamista tai hienosäätöä. Työtavat muuttuvat aina, kun tulee työtä helpottava järjestelmä” kertoo Antti Vaahtoranta.

Järjestelmiä tulee työpaikoille koko ajan lisää ja niiden oppiminen ei aina ole vaivatonta. Mitkä ovat tyypilliset järjestelmän oppimisen haasteet?

”Tyypillistä on se, että käyttäjä ei ole paljon käyttänyt tällaisia verkkopohjaisia järjestelmiä ja se on vierasta. Tapahtuman toteuttaminen voi myös olla vierasta ja on vaikea alkaa tuottaa sisältöä niistä. Joskus taas asiakas haluaa räjäyttää koko palettinsa uusiksi. Kerralla ei kuitenkaan kannata muuttaa kaikkea. Toisaalta kouluttaja joutuu aina miettimään, että kuinka paljon voi koulutettava oppia yhden päivän aikana niin, että osaa myös soveltaa oppimaansa. Sitten joskus tulee niin monimutkaisia tapahtumatarpeita, että meidän kouluttajienkin pitää pohtia miten me voidaan ratkaista nämä ongelmat Lyytillä.” jatkaa Global Sales Manager Antti Vaahtoranta.

”Meidän kouluttajilla on jokaisella jonkinlaista esiintymiskokemusta ja halua olla kouluttajan roolissa. Tärkein ominaisuus kouluttamisessa ja myymisessä on se, että pystyy nopeasti luomaan yhteyden osallistujiin tai asiakkaisiin ja aidosti kiinnostumaan ja innostumaan asiakkaan toiminnasta. Kovalla sisältöosaamisella ei ole niin suurta merkitytä, kuin kyvyllä kohdata ihmisiä. Osaamista hankitaan koko ajan lisää tarpeen mukaan. Ja kouluttajien taitoja kehitetään myös kouluttamisessa”

Lyyti Oy on tehnyt yhteistyötä Puhe Production Oy:n kanssa kouluttajien kouluttajaosaamisen kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Suomalainen nauttii hiljaisuudesta – parturissakin

GROOM -parturiketju www.groom.fi tarjoaa miehille ”Komean kokemuksen” niin kuin mainoksissa luvataan. Vaikka GROOMissa haetaankin kansainvälistä tunnelmaa, jotain hyvin suomalaista siellä on oivallettu ja tehty siitä tuote: Silent Service™. Asiakas saa päättää, että puhutaanko parturoinnin aikana vai ollaanko hiljaa. Enää ei tarvitse puhua parturikäynnillä, jos ei huvita. Alkutervehdys, konsultaatio, viimeistely ja kiitokset kuuluvat jokaiseen palveluumme, eikä niitä jätetä pois tässäkään tilanteessa.

Mistä tarpeesta idea lähti liikkeelle, toimitusjohtaja Sami Heino?

- Toimintamme alusta lähtien olemme panostanut asiakaskokemukseen ja erottuvuuteen kilpailijoihin nähden. Idea Silent Servicestä lähti eri keskusteluista ja asiakaspalautteista ja panostamalla taas koloon markkinoissa, jota muut eivät ole vielä täyttäneet.

Miten parturit suhtautuivat asiaan?

- Olemme aikaisemmin vahvasti panostanut vuorovaikutukseen, joten alkuun osalle on varmasti ollut vähän outoa olla enimmäkseen hiljaa. Itse näen, että pidemmän päälle osalle partureista tämä on myös "hengähdystauko" missä he luvan kanssa saavat keskittyä enimmäkseen vain käsityöhön ja lopputulokseen mitä he ovat tekemässä. Ja kaikki muutokset mitä otamme käyttöön, on aina koeponnistettu joka portaassa asiakkaasta johtoon asti eli mitään ei tehdä mikä saisi 100% vastustuksen jostain portaasta.  

Miten asiakkaat ovat ottanet palvelun vastaan?

- Asia on aiheuttanut hyvää keskustelua ja ensimmäisiä asiakkaita on jo kokeillut palvelua ja se on saanut hyvää palautetta. Uskon ja toivon, että tämä tuo meille ihan uusia asiakkaita ja menemme enemmän siihen suuntaan, että asiakas voi personoida oman palvelukokemuksen myös sen hetkisen fiiliksen ja tarpeen mukaan. 

Mitä tästä eteenpäin – kehitättekö asiaa johonkin suuntaan?

- Ainoa pysyvä asia on muutos eli ensimmäisiä kehitysehdotuksia on jo tullut, missä asiakkaalle annetaan korvatulpat. Niillä hän voi rauhoittaa myös ympärillä olevaa melua, jota emme valitettavasti pysty poistamaan kokonaan palvelun aikana. Myös olemme miettinyt kampanjaa yhdessä suomalaisen miesten ihokosmetiikkasarja Silent Finnin kanssa. Toki meillä on jo pari muutakin lisäpalvelua kehitysputkessa eli pitää varmaan keskittyä niihinkin välillä, kertoo GROOMin toimitusjohtaja Sami Heino.

https://groom.fi/ajankohtaista/uutta-groom-silent-service/

GROOM -parturiketju tekee koulutusyhteistyötä Puhe Production Oy:n kanssa.

Annika sai esiintymisvalmennuksesta lisää varmuutta

Työttömyyskassan johtajan tehtäviin kuuluu paljon viestimistä ja siksi Annika Skogberg Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassasta halusi osallistua Puhe Production Oy:n järjestämälle ”Esiintymisen tehovalmennus” -kurssille toukokuussa 2017.

”Työhöni kuuluu taloushallintoa ja esimiestyötä, mutta käyn myös paljon luennoimassa jäsenistölle mm. luottamusmiestapaamisissa. Lisäksi työhöni kuuluu paljon neuvottelutilanteita. Niissä tarvitaan sujuvia viestintätaitoja.”

Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassa jäsenistö on postilla töissä esim. varhaisjakelijoina ja postinkantajina. Kassan tehtävä on järjestää etuuksia työssä ja vuorotteluvapailla oleville.
”Työttömyyspäivärahan hakeminen voi olla vaikeaa, joten käymme luennoimassa luottamusmiehille ja he osaavat sitten auttaa työntekijöitä olemaan meihin yhteydessä”, kertoo Annika.

”Vaikka olenkin jo tehnyt työtäni pitkään, halusin lisää varmuutta esiintymiseen. Toisaalta halusin tietoa sitä, että olenko oikeilla jäljille tavoissani viestiä asioita.”

Kannattiko valmennukseen sitten osallistua? ”Kyllä, ehdottomasti! Sain sitä hyötyä, jota hainkin. Valmennus tapahtui kolmen hengen pienryhmässä ja se oli tehokasta. Sain reaaliajassa paljon palautetta kouluttajalta. Lisäksi videoimme harjoituksia. Se tuntui ensin hankalalta, mutta siitä oli paljon hyötyä.”

”Kun joutuu pienryhmässä harjoittelemaan, niin on valmiimpi myös suuren ryhmän edessä. Pienryhmätyöskentelyn koin todella hyödylliseksi. Ryhmässä syntyi tosi hyvä meininki. Ilman muuta voin suositella tätä valmennusta kaikille, jotka joutuvat työkseen esiintymään.”

 

Geologian tutkimuskeskus siirtyy ”koppikonttorista” monitilatoimistoon

”Tämä on todella iso muutos: siirrytään tutkijankammioista työtiloihin, joissa ei ole edes nimettyjä paikkoja.” kertoo Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) henkilöstöjohtaja Helena Tammi.

GTK:ssa ollaan valtion toimitilastrategian mukaisesti siirtymässä tehokkaampiin tiloihin. GTK on valtion tutkimuslaitos, jolla on toimipisteet Espoossa, Kuopiossa, Kokkolassa, Rovaniemellä ja Outokummussa. Työtä tehdään niin toimistossa kuin sulana aikana luonnossakin.
”Tähän muutokseen mennään vaiheittain ja se vaatii paljon keskustelua. Muutoksesta pitää puhua riittävästi ja pitkään. Ideana on, että työnteon paikka valitaan tarpeen mukaan.” kuvailee Tammi.

GTK:n tilaprojekti on edennyt niin, että Kokkolan pisteessä työskennellään jo monitilatoimistossa, Espoossa muutos on käynnissä ja Rovaniemellä hanke on käynnistymässä. ”Tällä haetaan yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja sitä kautta se ei ole vain toimitilojen tehokkuutta, vaan nimenomaan toimintatapoihin ja työkulttuuriin liittyvä asia.”
Jo nyt Kokkolasta on saatu myönteistä palautetta, vaikka toimitilamuutos ei olekaan tuskaton: ”Käytännössä yhteydenpitoa videon ja Skypen välityksellä on lisää. Kasvokkain tapahtuvat palaverikäytännöt myös muuttuvat. Nopeat tapaamiset lisääntyvät eikä ole enää tarvetta pitkille palavereille ja sähköpostiketjuille”

GTK:n yksikköjen henkilöstöä on eri puolilla maata. Kun vaikka Kuopion yksikön henkilö on vierailulla Espoossa, hän voi sujuvasti tehdä työtä myös Espoosta käsin. Lisäksi Kokkolan uudet tilat ovat osittain Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa yhteiset ja Espoossa valmistellaan osittain yhteisiä tiloja VTT:n ja Aalto yliopiston laboratorioiden kanssa. ”Yhteistyö yli tutkimuslaitostenkin tulee näin huomaamatta lisääntymään” ennustaa Tammi.

Minkälaisia vinkkejä GTK:n henkilöstöjohtaja Helena Tammi antaa muille organisaatioille, jotka suunnittelevat monitilatoimistoon muuttamista:
1. Alkusuunnitteluvaiheeseen tulee varata riittävästi aikaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
2. Esimiesten tulee olla sitoutuneita keskustelemaan ja sitoutuneita muutokseen. Vasta sen jälkeen kannattaa edetä.
3. Organisaation johdon tavoitteiden tulisi olla hyvin selvillä, ennen kuin lähdetään etenemään. Jos tavoite ei ole selkeä ja vahva, projektin johtaminen ei ole helppoa.
4. ICT -asiat ovat keskeisessä osassa muutosta. Niiden suunnittelun tulee edetä saumattomasti tilasuunnittelun rinnalla.

Puhe Production Oy on ollut mukana GTK:n muutoksessa viestinnän asiantuntijana.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Puhe Production Oy (2125968-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Perttu Laaksonen
044 033 0056
perttu.laaksonen@puheproduction.fi

Henkilörekisterin nimi

Puhe Production Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Puhe Production Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
perttu.laaksonen@puheproduction.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna