MEISTÄ

Mittatilaustyönä

Valmennamme paljon 2-3 kouluttajan tiimeissä (esim. tv-koulutustiimi, kriisiviestinnän tiimi, kouluttaja-koulutustiimi), jolloin heti yhteydenottonne jälkeen suunnittelu alkaa useamman kuin yhden ihmisen voimin. Koulutuksissa käytettävä ammattitaito on siten laaja ja koulutuksista tulee intensiivisiä.

Perusteellinen suunnittelu

Käytämme suunnitteluun ja etukäteistyöhön paljon aikaa, koska sen kautta koulutuksista tulee tarkasti teidän tarpeisiinne kohdennettuja ja vaikuttavia. Pyrimme saamaan aikaan myönteisiä, pysyviä oppimistuloksia työyhteisössänne.

Ammattitaitoiset asiantuntijat

Puhe Production Oy:n yhteistyöverkossa on asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet viestinnän asioihin niin käytännön työn ja teorian kuin kouluttamisenkin kautta. Mukana on puheviestinnän kouluttajia, yhteisöviestinnän kouluttajia, puheterapeutteja, TV-toimittajia, TV-kuvaajia, työnohjaajia, coacheja ja työyhteisösovittelijoita. Meitä yhdistää vahva kiinnostus ja sitoutuminen työyhteisöasioihin ja niiden kehittämiseen. Jokainen kouluttaja on mukana siksi, että nauttii kouluttamisesta. Osalle kouluttaminen on päätoimista, osa kouluttaa oman asiantuntijatyönsä lisäksi sivutoimisesti.

”Kurssilla oli erittäin hyvä ja kannustava ilmapiiri, minkä luomisessa tietenkin kouluttajan rooli on oleellinen.”

”Hyvät kouluttajat, jotka toimivat tiiviisti yhteen”

”Minua hämmästytti, että joku osaa niin paljon sekä luontevasti ja havainnollisesti esittää asiansa”

”Vetäjä, kurssin sisältö ja sen läpikäyminen olivat monipuolisia, vuorovaikutteisia ja jopa hauskoja”

”Rauhallinen, kannustava, asiantunteva: sopivia adjektiiveja jokaiseen.”

”Mainio ammattimainen ote! Osasitte tuoda meille esiin, mitä pitää huomata esiintyessä!”

”Sympaattinen, asiallinen ja helposti lähestyttävä tiimi.”