Kouluttajat

Puhe Production Oy:n yhteistyöverkossa on ryhmä asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet viestinnän asioihin niin käytännön työn ja teorian kuin kouluttamisenkin kautta. Mukana on puheviestinnän kouluttajia, yhteisöviestinnän kouluttajia, puheterapeutti, TV-toimittajia, TV-kuvaajia, työnohjaajia ja työyhteisösovittelijoita. Meitä yhdistää vahva kiinnostus ja sitoutuminen työyhteisöasioihin ja niiden kehittämiseen. Jokainen kouluttaja on mukana siksi, että nauttii kouluttamisesta. Osalle kouluttaminen on päätoimista, osa kouluttaa oman asiantuntijatyönsä lisäksi sivutoimisesti.

Vahva osaaminen

Kullakin kouluttajalla on oma erityisalueensa. Kaikilla kouluttajilla on korkeakoulututkinto ja hallussaan uusin alan tutkimustieto. Seuraamme myös työelämän trendejä ja olemme kiinnostuneita siitä, millä eväillä työelämän muutoksiin ja haasteisiin voi puuttua.

Toimimme tiimeinä

Valmennamme paljon 2-3 kouluttajan tiimeissä (esim. tv-koulutustiimi, kriisiviestinnän tiimi, kouluttaja-koulutustiimi), jolloin heti yhteydenottonne jälkeen suunnittelu alkaa useamman kuin yhden ihmisen voimin. Koulutuksissa käytettävä ammattitaito on siten laaja ja koulutuksista tulee intensiivisiä.

Perusteellinen suunnittelu

Käytämme suunnitteluun ja etukäteistyöhön paljon aikaa, koska sen kautta koulutuksista tulee tarkasti teidän tarpeisiinne kohdennettuja ja vaikuttavia. Pyrimme saamaan aikaan myönteisiä, pysyviä oppimistuloksia työyhteisössänne.

Palaute kertoo ammattitaidosta

Poimintoja palautteista, joita yksittäiset kouluttajat ja kouluttajatiimit ovat saaneet valmennuksista:

  • ”Kurssilla oli erittäin hyvä ja kannustava ilmapiiri, minkä luomisessa tietenkin kouluttajan rooli on oleellinen.”
  • ”Hyvät kouluttajat, jotka toimivat tiiviisti yhteen”
  • ”Minua hämmästytti, että joku osaa niin paljon sekä luontevasti ja havainnollisesti esittää asiansa”
  • ”Vetäjä, kurssin sisältö ja sen läpikäyminen olivat monipuolisia, vuorovaikutteisia ja jopa hauskoja”
  • ”Rauhallinen, kannustava, asiantunteva: sopivia adjektiiveja jokaiseen.”
  • ”Mainio ammattimainen ote! Osasitte tuoda meille esiin, mitä pitää huomata esiintyessä!”
  • ”Sympaattinen, asiallinen ja helposti lähestyttävä tiimi.”

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous